• Producent:
  • Kategoria: Pozostałe książki
  • ISBN: 9788370147006
  • Oprawa: twarda
  • Wydawnictwo: PALLOTTINUM
  • Ilość stron: 1660
  • Rok wydania: 2017

Niniejsze wydanie piąte mieści następujące zmiany: 1) Wstępy do działów i do poszczególnych ksiąg, a także przypisy unowocześniono adekwatnie do osiągnięć naukowych ostatniego trzydziestolecia i do potrzeb czytelników szukających miejsc równoległych w Biblii; 2) dokonano zmian merytorycznych samego przekładu w imię większej jego zgodności z tekstem oryginalnym, zwłaszcza hebrajskim w Starym Testamencie, odstępując od zbyt częstego poprawiania go według tekstu Septuaginty, której odmienne lekcje przekazano w przypisach; 3) poprawiony i ujednolicony został język i styl przekładu, na szczególną wdzięczność zsługuje tu pani prof.

Anna Świderkówna w zakresie konsultacji, a także panie redaktorki Janina Dembska, Maria Nowaczyńska i Maria Przybył. Niech to świeże, gruntownie zmodyfikowane wydanie piąte Biblii Tysiąclecia jeszcze lepiej aniżeli poprzednie służy polskiemu czytelnikowi, który pragnie głębiej wnikać w zapisane Słowo Boże.

Podobne produkty w kategorii Pozostałe książki